Lisenssi

Tämän sivuston aineistot luovutetaan vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) luopumalla maailmanlaajuisesti ja soveltuvan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa kaikista tekijänoikeuslainsäädännön alaisista oikeuksistaan teokseen, lähioikeudet ja kaikki tekijänoikeuteen liittyvät oikeudet mukaan lukien.

Teosta voi lupaa pyytämättä kopioida, muokata, levittää ja esittää, mukaan lukien kaupallisessa tarkoituksessa.

  • Lisätietoja: CC0 ei vaikuta minkään tahon patentti- tai tavaramerkkioikeuksiin eikä oikeuksiin, joita muilla henkilöillä voi olla teokseen tai sen käyttötapaan, kuten esimerkiksi yksityisyyden suojaa koskevat oikeudet tai henkilön oikeudet määrätä kuvansa tai henkilönsä tunnistettavan osan kaupallisesta käytöstä.

  • Ellei nimenomaisesti ole muuta ilmoitettu, teoksen tähän lausumaan yhdistänyt tai teoksessaan siihen viitannut henkilö ei anna mitään takuita teokseen liittyen eikä ota minkäänlaista vastuuta teoksen käytöstä siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tällaisen määräyksen sallii.

  • Teosta käytettäessä tai siihen viitattaessa ei pidä antaa ymmärtää, että teoksen tekijä tai sen vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) luovuttanut taho tukisi tai suosittelisi teoksen käyttäjää tai tämän toimintaa.

(CC0 oikeudellinen teksti: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.fi)