Info

Varkauden museoiden ja Elinkeinoelämän keskusarkisto Elkan laivadata.fi -palvelu avaa Varkauden telakan arkistoaineistot avoimena datana kaikille vapaasti tutustuttavaksi ja käytettäväksi.

Paul Wahl & Co:n, myöhemmin A. Ahlström Osakeyhtiön Varkauden telakka oli aikanaan yksi Suomen merkittävimmistä sisävesitelakoista. Höyrylaivojen valmistus Varkaudessa alkoi vuonna 1866. Laivanrakennus Pirtinniemen telakalla päättyi 1960-luvun lopulla. Vuosina 1862–1964 valmistui noin 800 erityyppistä alusta matkustajalaivoista hinaajiin ja varppilaivoihin.

Paul Wahl  & Co:n ja A. Ahlström Osakeyhtiön Varkauden telakan arkistomateriaaleja säilytetään pääosin Elinkeinoelämän keskusarkistossa ja Varkauden kulttuurihistoriallisessa museossa. Varkauden museon kuva-arkiston laivakuvat, sekä laivojen tilauskirjat ja –luettelot, sekä molempien organisaatioiden laivapiirustuskokoelmat muodostavat yhteisen laivahistorian tietopankin. Koska Varkauden telakka on ollut yksi Suomen yhden suurimmista ja tuotannoltaan laajimmista sisävesitelakoista, on aineisto kansallisesti merkittävää teollisuusperintöaineistoa. Aineisto täydentyy digitointityön edetessä.

Laivadata.fi -verkkopalvelu hyödyntää avointa dataa ja molempien arkistojen kokoelmia. Palvelussa yhdistyvät kaikki saatavilla olevat tiedot Varkauden telakalla rakennettujen laivojen historiasta. Kahden erityyppisen muistiorganisaation aineistojen yhdistäminen antaa mahdollisuuden tarkastella aihepiiriä kattavasti ja mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Palvelun avaamista on tukenut Opetus- ja kulttuuriministeriö.